Doradztwo techniczne

  • kompleksowej obsługi roszczeń i odszkodowań powypadkowych
  • technologii napraw pojazdów
  • techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowegolikwidacji szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń OC i AC

doradz_tech