OPINIE TECHNICZNE I RZECZOZNAWSTWO

  • Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych w trakcie eksploatacji, przed zakupem oraz przeznaczonych do odsprzedaży.
  • Ustalanie i weryfikacja danych technicznych oraz identyfikacyjnych pojazdów samochodowych
  • Weryfikacja jakości, sposobu i zakresu przeprowadzonych napraw pojazdów samochodowych
  • Weryfikacja kosztów napraw pojazdów samochodowych
  • Weryfikacja ponaprawcza zgodności zakresu naprawy z kosztorysem i rachunkami za naprawę powypadkową
  • Ustalanie zgodności sposobu kwalifikacji i zakresu naprawy w odniesieniu do technologii napraw pojazdów
  • Ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych oraz kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięcia, bądź metodą wymiany elementu, bądź jego naprawy
  • Ocena stanu technicznego zespołów i podzespołów oraz części samochodowych
  • Badanie stanu powłok lakierniczych pojazdów
  • Określanie przyczyn uszkodzeń mechanicznych pojazdów i maszyn
  • Opiniowanie pojazdów zabytkowych i typu SAM
  • Ustalenia zużycia paliwa
 • Inne prace rzeczoznawcze w zależności od potrzeb zleceniodawców

opi_tech_rzecz