Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych

31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37 bud. 1A, lok. 2.5 www.psbs.org.pl

Stowarzyszenie Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych jest organizacją pozarządową, która powstała w 1996 r.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest: – edukowanie i wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych jego członków, – ułatwianie komunikacji między biegłymi, służącej wymianie doświadczeń i poglądów związanych z problematyką wypadków drogowych.

Do zadań Stowarzyszenia należy: – zrzeszanie biegłych zajmujących się problematyką wypadków drogowych, – działania zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości opinii biegłych, – upowszechnianie osiągnięć w zakresie badania wypadków drogowych, – inspirowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie publikacji związanych z wypadkami drogowymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Maszynowych oraz Biegłych – POLEKSMOT

ul. Jordana 7, 40-056 Katowice, www.motorzeczoznawcy.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych “POLEKSMOT” w Katowicach powstało w 1991 roku, jednak tradycje jego funkcjonowania sięgają roku 1948, kiedy to grupa obecnych członków tworzyła zalążki ruchu rzeczoznawczego w strukturach Polskiego Związku Motorowego. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, w tym Rzeczoznawcy Samochodowi z listy Ministerstwa Infrastruktury, utworzonej zgodnie ze znowelizowaną ustawą “Prawo o ruchu drogowym”, są zgrupowani w organizacjach gospodarczych, będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Stanowią grupę wybitnych specjalistów we wszystkich dziedzinach związanych z motoryzacją i techniką maszynową. Posiadana przez rzeczoznawców i ciągle uzupełniana wiedza oraz zdobywane latami pracy doświadczenie dają rękojmię realizacji usług eksperckich na najwyższym poziomie.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekspertyz Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego AUTO-MEX Tomasz Szarzyński

22-400 Zamość, ul. Poziomkowa 11, www.rzeczoznawcasamochodowy.pl

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekspertyz Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego AUTO-EXPERT Zbigniew Szarzyński

22-400 Zamość, ul. Poziomkowa 11, www.rzeczoznawcasamochodowy.pl