Posiadamy pełne zaplecze techniczne sprzętowe, komputerowe jak i kadrowe ( Eurotax, Audatex, Infoexpert, V-Sim, Titan, RWD, i inne ) potrzebne do sprostania wymaganiom rynku usług rzeczoznawczych:

OPINIE TECHNICZNE I RZECZOZNAWSTWO

 • Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych w trakcie eksploatacji, przed zakupem oraz przeznaczonych do odsprzedaży.
 • Ustalanie i weryfikacja danych technicznych oraz identyfikacyjnych pojazdów samochodowych
 • Weryfikacja jakości, sposobu i zakresu przeprowadzonych napraw pojazdów samochodowych
 • Weryfikacja kosztów napraw pojazdów samochodowych
 • Weryfikacja ponaprawcza zgodności zakresu naprawy z kosztorysem i rachunkami za naprawę powypadkową
 • Ustalanie zgodności sposobu kwalifikacji i zakresu naprawy w odniesieniu do technologii napraw pojazdów
 • Ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych oraz kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięcia, bądź metodą wymiany elementu, bądź jego naprawy
 • Ocena stanu technicznego zespołów i podzespołów oraz części samochodowych
 • Badanie stanu powłok lakierniczych pojazdów
 • Określanie przyczyn uszkodzeń mechanicznych pojazdów i maszyn
 • Opiniowanie pojazdów zabytkowych i typu SAM
 • Ustalenia zużycia paliwa
 • inne prace rzeczoznawcze w zależności od potrzeb zleceniodawców

WYCENY i KOSZTORYSOWANIE

 • Wyceny wartości rynkowej pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, autobusów, ciągników rolniczych i motocykli (przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych EUROTAX, INFO-EKSPERT) oraz maszyn i urządzeń
 • Wyceny ubytku wartości rynkowej pojazdów po zaistniałym uszkodzeniu kolizyjnym
 • Sporządzanie kalkulacji napraw samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i motocykli w systemie AUDATEX
 • Wykonywanie kosztorysów napraw samochodów osobowych w systemie EUROTAX
 • Sporządzanie kosztorysów napraw i operatów szkodowych pozostałych pojazdów samochodowych, autobusów, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń
 • Wycena wartości szkód częściowych w pojazdach
 • Wycena wartości szkód całkowitych w pojazdach (wycena wartości pojazdu w stanie uszkodzonym)
 • Weryfikacja kosztorysów i rachunków za naprawę pojazdów
 • Wyceny nieruchomości z udziałem rzeczoznawców majątkowych

LIKWIDACJA SZKÓD

 • Wstępna likwidacja szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczenia OC i AC
 • Wstępna likwidacja szkód majątkowych i osobowych
 • Likwidacja merytoryczna szkód komunikacyjnych

DORADZTWO

Oferujemy usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie:

 • kompleksowej obsługi roszczeń i odszkodowań powypadkowych
 • technologii napraw pojazdów
 • techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowegolikwidacji szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń OC i AC