Na bazie biura rzeczoznawczego Moto-Expert mgr inż. Przemysław Sander oraz biura rzeczoznawczego Jatech mgr inż. Jacek Warzocha powstał nowy podmiot Lubelskie Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka "Lalka" 17.

LCRM Sp. z o.o. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych POLEKSMOT w Katowicach.


Podmiot jest spółką dwóch rzeczoznawców i biegłych sądowych, mający za zadanie sprostać wymogom i oczekiwaniom rynku usług rzeczoznawczych i opiniowania technicznego oraz podniesienie jakości tych usług w szczególności na terenie województwa lubelskiego. Jesteśmy Rzeczoznawcami Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego oraz czynnymi Biegłymi Sądu Okręgowego w Lublinie z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny szkód, wartości rynkowej pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków (Absolwenci Ekspertyzy Wypadku Drogowego w Krakowie).

Posiadamy pełne zaplecze techniczne sprzętowe, komputerowe jak i kadrowe ( Eurotax, Audatex, Infoexpert, PC-CRASH, V-Sim, Titan, RWD, i inne ) potrzebne do sprostania wymaganiom rynku usług rzeczoznawczych.