Doradztwo techniczne

  • kompleksowej obsługi roszczeń i odszkodowań powypadkowych
  • technologii napraw pojazdów
  • techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego
  • likwidacji szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń OC i AC