Likwidacja szkód

  • Wstępna likwidacja szkód komunikacyjnych w zakresie ubezpieczenia OC i AC
  • Wstępna likwidacja szkód majątkowych i osobowych
  • Likwidacja merytoryczna szkód komunikacyjnych